Aquest article pretén explicar quins són els drets d’aquelles parelles catalans que, en el moment d’iniciar la seva convivència de forma independent o en el moment de tenir fills en comú es plantegen contraure matrimoni o si, en cas contrari, constituir-se com a parella de fet. La veritat és que el Codi Civil de Catalunya regula d’una forma molt exhaustiva les parelles de fet i convé destacar que en alguns aspectes la regulació de les parelles de fet i del matrimoni és molt similar, encara que en d’altres aspectes les diferències...